Politiske partier og kristne verdier

Prinsippielt mener jeg at det er rom for kristne i ulike partier, og kristne som andre mennesker vil befinne seg ulike steder på den partipolitiske skala. Det må være rom for ulike syn innen den kristne familien, hvis ikke er jeg redd for at vi fjerner oss både fra kristentroens grunnverdier og demokratiet.

Mange dilemmaer For samfunnsengasjerte kristne er det mange dilemmaer både til høyre og venstre i politikken. En kristen politiker må forholde seg til at politikken leves ikke i en “gudsstat”, men i denne verden. Det er umulig å tenke svart-hvitt her, kristne verdier finnes faktisk på begge sider av den politiske akse, og kristne verdisaker profileres også med ulik tyngde langs den politiske akse. Det blir for enkelt å si at høyresiden målbærer de kristne verdier, mens venstresiden avkristner landet, som enkelte hevder.

Kristelig Folkeparti Personlig mener jeg at Kristelig Folkeparti er det parti som tydeligst bygger på kristne verdier, og derfor har KrF min støtte. En del kristne vender partiet ryggen fordi det ikke er tydelig og radikalt nok, og det kan noen ganger være sant, men KrF befinner seg ganske realistisk tilstede med sitt verdisyn i et broket og blandet politisk landskap. KrF kan også samarbeide til høyre og venstre i politikken der de gode verdiene finnes. For eksempel står Arbeiderpartiet nærmere KrF enn noen i alkoholpolitkk, mens Høyre står nærmere i skolepolitikk. Uansett, en del ting hadde vært negativt annerledes uten KrFs utrettelige kamp for kristne verdier i kommunestyrer og Storting. Behøver en ny regjering Jeg er enig i at den rødgrønne regjeringen trenger avløsing, og det mest sannsynlige etter høstens valg er en regjering av de fire ikke-sosialistiske partier. Jeg er glad for at en stemme til KrF er en stemme til en ny regjering. I et slikt sentrum-høyre samarbeid tror jeg vi oppnår mest for de kristne verdier, men også her finnes det dilemmaer for såvel Krf som for verdibaserte politikere i de ulike partier. Politikk er det muliges kunst, og forhandlinger og kompromiss er en del av dette.

Kirke og politikk Men vi må også skille menighet og politikk, og ikke noe politisk parti er eller skal være en menighet. Den levende kristne kirke er verdens lys og jordens salt, og vår oppgave er å be for landet og stå opp frimodig for våre verdier og påvirke inn i alle områder av samfunnslivet, og ikke minst i politikken! Norge behøver en folkebevegelse av samfunnsengasjerte kristne!

Reklamer

Ikke glem å takke

“Grattitude is an attitude” – Takknemlighet er en holdning – en livsstil. “Thankfulness is the key to true greatness” – Takknemlighet er nøkkelen til virkelig storhet. Å være blant takknemlige mennesker er en inspirasjon! Takknemlige mennesker er generøse og inkluderende, de er givere selv om de har mangler og behov i sine egne liv! Takknemlighet er en avgjørende faktor til trivsel og kultur i liv, hjem og kirke!

Det er lett å glemme å takke Dessverre er vi skrudd sammen slik at vi har lett for å glemme, og det er ofte lettere å huske det vonde enn det gode. – Det er lett å glemme å takke – Det er lett å ta ting som en selvfølge – Det er lett å fokusere feil og bli negativ – Det er lett å bli bortskjemt i velferdsamfunnet – Vi må bytte ut alle “selvfølgeligheter” med “takknemligheter”! Takk under alle forhold Vi skal ikke takke for alt som skjer, men vi skal takke under alle forhold, uansett omstendigheter. Bibelen sier (1 Tess. 5 18): Takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Hvis vi leter litt og tenker etter har vi alltid noe å takke for. Det vil hjelpe oss gjennom tøffe dager.

Takk for det du har! Skriv en takkeliste over det du har å takke for! Du vil bli forbauset over hvor lang listen blir!