Jesus ga klar beskjed

Jeg mener ikke å være respektløs, men jeg opplever at mye av den kristne virksomheten i vårt land viser at vi holder for mye på i vår egen lille kristne ”andedam”. Det samme gjelder noe av debatten i de kristne avisene og ikke minst de sosiale medier. Noen meninger og karakteristikker vi har sett de siste månedene er helt i ytringsfrihetens grenseland, dessverre. Men selvsagt skal kristne ledere og kristenfolk stå for noe og ha full frihet til å ytre sine meninger.
Vi tåler og trenger debatt! Likevel, det som er viktigst i vår tid er å holde fokus på det som Jesus har satt på agendaen.

Sunn debatt
En sunn debatt er nødvendig, og uenigheter må vi tåle enten det er teologisk eller metodisk. Likevel opplever jeg mer og mer hvor vanskelig det er å delta i debatt på en saklig måte uten å bli misforstått eller tilregnet meninger en ikke har. En del av det kristne miljøet og ikke minst ytringene handler om å bekrefte oss selv, vår virksomhet og våre standpunkt, og vise for oss selv og våre folk at vi har rett og andre har feil. Det blir som å ”salte saltet” i stedet for å ”salte jorden”. Jeg sier ikke at alt dette er galt, men det blir ofte ensporet eller et sidespor likevel! Stort sett har verden utenfor liten interesse for hva vi holder på med, og jeg sier både dessverre og heldigvis. Noen ganger er det kanskje like bra. Vi trenger å samle oss om felles utfordringer og mål hvis verden skal vinnes og landet forandres!

Hva mener folk om oss?
Jesus var opptatt av hvem folket mente at han var. Disiplene ga mange ulike svar, men Peters spontane bekjennelse var den som ga gjenklang hos Jesus: ”Du er Messias, den levende Guds sønn”. Det er som om Jesus sa: ”Peter, du er på sporet, du har rett fokus.” I neste øyeblikk proklamerer Jesus kirken som han skal bygge, og sier at den skal ha himmelrikets nøkler og innflytelse i denne verden!
Jeg mener at vi i dag bør være opptatt av det samme spørsmålet, hvem sier folk at vi er? Ikke for å bli godtatt av mennesker eller drive med i tidens trender, men for å finne ut hvordan folk oppfatter oss som kirke og kristne. Hva tenker folk om oss? Jesus ble kalt tolleres og synderes venn. En ærestittel! Tenk deg menigheter som lokalsamfunnet, byen eller bygda, oppfatter som deres venn! Det er også et godt utgangspunkt for å tale tydelig i verdispørsmål! En spørreundersøkelse i bygda eller byen kunne vært en god idé! Hvordan oppfatter dere oss? Dessverre vet mange ikke engang at menighetene finnes.

Jesus ga klar beskjed
Hva er viktigst i dag? Finnes det noe å stå bredt sammen om som kristne? Jesus ga klar beskjed. Han ønsket at hele verden skulle få høre evangeliet – de gode nyheter om hans død og oppstandelse – før han kom tilbake. Kommer han før, i løpet av, eller etter Antikristtiden? Jeg sier ikke at det er uviktig, og jeg har min mening, men det som virkelig er viktig er at vi står sammen og med ny styrke satser på det oppdraget Jesus ga oss. Norge trenger en historisk misjonssatsing! Vi blir sikkert ikke enige om alle metoder, tradisjoner og interne spørsmål i kirken, men det vi kan gjøre er å be for land og folk, elske mennesker rundt oss, og påvirke hverdag og samfunn med de verdier som vi tror på og lever for. Menighetsbygging og samfunnsbygging må gå hånd i hånd! Verden behøver å se kirker som ligner Jesus og prioriterer som ham. Den kirken som går ut i verden med evangeliet og skaper forandring i sine bygder og byer og, er uten tvil på sporet. Jesus ga klar beskjed om hva oppdraget var, og ved å følge i hans fotspor kan vi forandre landet!

Reklamer