Finanskrise og endetid

Finanskrisen har preget nyhetsbildet de siste månedene. Hele verden er berørt, og vi er vitne til hvordan børser og valutakurser beveger seg i takt med både realiteter og psykologiske effekter. Selvfølgelig er dette ramme alvor, og i den vestlige verden og ikke minst i Norge har vi alt for lenge levd på en bølge av velstand uten å ta hensyn til de faresignaler som har vært i lang tid. Verden må gå videre, og ting vil balansere seg og gå seg til, og også etter denne krisen vil vi i Norge være blant de som lever på verdens solside. Men vi har fått en kraftig vekker og påminnelse om at milliarder på bok og i oljefond ikke må være tryggheten i vår tilværelse verken som nasjon eller som personer. Alt kan snus opp ned i løpet av meget kort tid.

Det store bildet
Noen mener at finanskrisen er et tegn på at vi lever i endens tid. Svaret er både ja og nei. Bibelen sier at vi skal forstå tiden vi lever i, men den advarer oss mot å være for detaljerte eller “spissfindige” i vår forståelse av det profetiske ord. Det gjelder å se det store bildet. Samtidig er det ingen tvil om at endens tid vil være full av tegn, hendelser og rystelser både i skaperverket og i nasjonene. Finansverdenen er en del av dette. Ustabilitet, frykt og forvirring vil være blant årsakene til at verden begynner å rope på den sterke mannen som kan løse alle problemer, og svaret på dette vil i sin tid bli mannen som Bibelen betegner som Antikrist.
Jesus taler tydelig om alt som skal komme over jorden i endens tid. Han sier at menneskene skal bli maktesløse på grunn av frykt for det som skal komme over jorden. Ingen tvil om at vi ser opptakten til dette på mange områder i vår tid. Krig, terror, jordskjelv, naturkatastrofer og finanskriser er noen av stikkordene. Men dette betyr absolutt ikke at vi skal overgi oss til elendigheten. Hvorfor leve miljøbevisst og arbeide for fred når verden går under i alle fall? En slik holdning er feil. Vi vil arbeide konstruktivt for å ta vare på vår klode, og vi vil be og arbeide for fred og forsoning mellom mennesker av all vår kraft. Samtidig som vi vet hvordan det går til slutt, vil vi være helhjertet opptatt av å gjøre verden til et bedre sted!

Reklamer

Snåsamannen og helbredelse

Joralf Gjerstad fra Snåsa er uten tvil en interessant og spesiell person. Hans motiver synes edle, og rapportene fra mennesker som har fått hjelp kan vi ikke benekte. Mange spør seg hva dette fenomenet er og hvilke krefter som virker gjennom ham, og svarene er tydeligvis mange, fra Gud til djevelen. Jeg tror ikke alt er svart-hvitt. Gud har lagt positive krefter ned i oss mennesker som kan hjelpe, styrke og noen ganger helbrede. Et godt smil, en varm omfavnelse, en åpen samtale, omsorg og kjærlighet, ja, vi vet at det hjelper. Noen er kanskje mer utrustet på disse områder enn andre.

Ny åpenhet
Generelt er det en helt ny åpenhet i vårt samfunn for alternativ medisin og alternative former for helbredelse. Det hører sammen med en type “ny-åndelighet” som er på gang i vårt samfunn. Det er positivt, selv om ikke alt er like bra som serveres på tidens torg. Det er på høy tid at folk forstår at verken materialismen eller vitenskapen har svaret på alle spørsmål eller i seg selv kan gjøre livet lykkelig. Dessverre har resultatet i vårt velferdssamfunn blitt alt for mange “tomme hjerter” og en mengde moderne livsstilsykdommer. Ole Paus uttalte: “Vi har alt, men det er også alt vi har!”

Skolemedisin og det alternative
Den vanlige skolemedisinen har selvfølgelig sine begrensninger og sin utilstrekkelighet, og legevitenskapen har ikke på noen måter løst alle menneskehetens problemer. Likevel vet vi mye mer om hva denne står for både når det gjelder muligheter og begrensninger, enn det som er dokumentert i de alternative metodene. Her tror jeg medaljen har en bakside. Når vi går de alternative metodene etter i sømmene ser vi at flere av dem har et opphav i østlige religioner eller bygger på andre mystiske og udefinerte forutsetninger. Jeg tror det finnes noe som er både bedre og tryggere enn dette!

Over bekken etter vann
Den nye religiøse åpenheten i det norske folk er en stor mulighet og utfordring for det kristne budskap. Vi behøver nemlig ikke å gå “over bekken etter vann”. Jeg har personlig opplevd helbredelse flere ganger, og også bedt for syke som har blitt friske. Kristne har til alle tider praktisert forbønn gjennom enkel tro på Guds ord i Bibelen og kraften i Jesu navn. Det er selvfølgelig heller ingen motsetning mellom dette og det legene gjør. Kristen helbredelse handler ikke om varme hender eller mystiske fenomener, men om enkelt tro på det Jesus har sagt og det Jesus har gjort på korset. I en tid med stor åpenhet for det åndelige er mitt råd; vær frimodig, snakk med mennesker om Jesus, og praktiser håndspåleggelse og forbønn i hans navn.