Jesus – fortellinger for dagens mennesker

jesusfortellinger_600px_1210_906_orig

 Jeg er glad for i disse dager å kunne tilby boken “Jesus-fortellinger” på  markedet. Jag har hatt en drøm om å skrive en enkel, lettlest bok som gjør  Jesus tilgjengelig for flest mulig mennesker, uansett tro eller ikke tro, eller  hvor de måtte være på troens vei! Hermon Forlag har utgitt den som en  vakker gavebok i hendig format. Responsen er allerede god både fra “gamle  troende” og unge og nye!

Her er et utdrag av bokens forord: Fra jeg var liten gutt har jeg hørt fortellingene om Jesus. I min barndom hørte de  med til kristendomsfaget på skolen, og jeg husker de fine fargetegningene i  læreboken av Jesus som gikk på vannet, og Jesus som helbredet blinde og lamme.  Det var fasinerende. Mamma tok meg med på søndagsskolen. Jeg husker godt bildene som ble satt opp på flanellografen for å illustrere fortellingene om Jesus. På den tiden hadde vi verken Power Point eller videokanon, men vi ble fengslet av de spennende historiene og de enkle figurene som ble festet på den store tavlen. Siden har Jesus fulgt meg hele livet. Han ble personlig for meg i 15 års alderen. Da var det som han kom ut av Bibelen og billedbøkene og inn i mitt liv, og det ble mer enn vakre historier. Fortellingen om Jesus hadde noe å si for min hverdag og min framtid. Disse fortellingene skjedde alle sammen for omtrent 2000 år siden. Jeg har vært tro mot innholdet slik vi finner det i Det Nye Testamente, men jeg har også brukt min fortellerevne og noen ganger litt fantasi for å fargelegge litt og gjøre dette dagligdags og aktuelt for mennesker i vår tid. Det er mange meninger om Jesus, både om hvem han var og om det han sa. Likevel kan ingen benekte at de tre og at halvt årene denne mannen gikk rundt i Judea, Samaria og Galilea, satte sine spor i verden. Hans livsprinsipper og holdninger står som forbilde for de fleste mennesker i verden. Ordene han talte lever fra generasjon til generasjon og gir håp og kraft til mennesker under alle forhold. Derfor er heller ikke Jesus-fortellingene bare gode og fengslende historier, men de har noe å si til mennesker som deg og meg i dag! Mitt ønske er at denne enkle boken med Jesus-fortellinger skal begeistre deg. Mange synes kristendom og religion er krevende og vanskelig, og det kan jeg godt forstå. Når du leser denne boken tror jeg at du vil oppleve at Jesus er annerledes. Hilsen Arnfinn Clementsen

Boken koster kr. 198,- + porto og kan bestilles fra:  post@karisma.no eller Hermon Forlag

Reklamer