Forbudt for perfekte

“Gateway Community Church” i Austin, Texas, har en “perfekte mennesker ingen adgang”- policy. Menigheten ble grunnlagt  for vel 10 år siden, og pastor John Burke har ledet dem i å skape en “kom som du er”- kultur med begrunnelse i at Gud tar imot oss som vi er. På deres nettside kan vi lese: “Du trenger ikke å kle deg opp, og du behøver ikke å tilhøre en spesiell aldersgruppe. Vi bryr oss ikke om hva du stemte ved siste valg, og vær så snill å forstå at du behøver ikke late som du er noe du ikke er. Kirken er en plass hvor Gud møter mennesker som er langt fra perfekte. Alle er velkommen uansett hvor de måtte være på sin åndelige reise.” Jeg kjenner ikke denne menigheten annet enn fra deres nettside, men jeg liker det jeg leser!

Jeg er ikke god nok. Religion begynner med oss og hva vi gjør. Virkelig kristenliv begynner med Jesus og hva han har gjort. All religiøs tenkning har til felles at vi må gjøre en mengde ting for å bli godtatt av Gud, og vi vet aldri når det er nok. Det fører til et liv i usikkerhet og frykt og hindrer åndelig vekst og utvikling. De som er utenfor tror at de må forbedre seg og oppfylle visse krav hvis de skal nærme seg en kirke. De gode nyhetene er vi ikke behøver å være gode nok, fordi Jesus er god nok, og det han har gjort for oss er mer enn godt nok! Det handler ikke om hvor gode vi er, men om hvor god Gud er! Gud har skapt oss slik som vi er, og han elsker oss betingelsesløst. Parolen “Adgang forbudt for perfekte mennesker” kunne stå på enhver kirkevegg og stå i hver eneste møteannonse!

Gud bruker mennesker som ikke er perfekte. Når menigheten er innadvendt og selvopptatt handler det om alt vi bør, må og skulle. Og vi strekker aldri til og vi føler oss aldri brukbare eller gode nok. Det er også lett i vår forkynnelse og å forlate evangeliets vei og i stedet begynne å legge bud og byrder på folk. Det finnes uten tvil en bedre vei. La oss forkynne Guds Ord frimodig og stole på Den Hellige Ånds gjerning i menneskers liv. Det vil skape en kultur hvor det er lett for nye mennesker å komme og føle seg akseptert og inkludert. Løft hodet og senk skuldrene. Det er utrolig hvor store ting Gud kan gjøre gjennom mennesker som ikke er perfekte!

Reklamer