Politikerforakt

Politikere er mennesker, på godt og vondt, som alle oss andre. Politikere må også tåle mye, og det skal de når de har valgt å stille seg i det offentlige søkelys. De må finne seg i at det stilles store krav. Lederskap handler om karakter og integritet, ikke først og fremst om å ha de rette meninger elle være den dyktigste debattanten. Samtidig vil jeg advare mot en forakt for politikere.

Umenneskelig  press
Først og fremst har politikerne selv et ansvar for å skape tillit og troverdighet, og her er det mye å hente i forhold til valgløfter og ofte alt for mange fine ord som ikke stemmer med virkeligheten. På den andre siden har de politiske ledere press fra alle kanter. Der alt fra forventninger i eget parti til press fra folkeopinionen og lobbygrupper, og ikke minst media. I tillegg har en statsråd eller en stortingsrepresentant også en familie som betaler sin del av prisen, og presset på hjemmebane er ofte mye større enn man tenker på.

Takk til politikere
Jeg tror de aller fleste politikere har gode motiver, uansett hvilket parti de tilhører. De ønsker å gjøre en samfunnsinnsats. Det å ønske innflytelse er ingen synd! Vi skal være takknemlige for at noen er villige til å stille opp og stikke hodet fram! Det handler om livsnerven i demokratiet. Så er det riktig at det stilles krav til dem, men de som sitter passive ved TV skjermen og vet alt om feilene alle andre gjør, enten det er på fotballbanen eller i den politiske arena, må besinne seg en smule. Det må media også!
I saken om trygdemisbruket har kjente politikere som Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik nærmest blitt framstilt som kjeltringer, og det lenge før saken er ferdig belyst.  Selvsagt skal det være likhet for loven, men redselen for forskjellsbehandling må ikke utnyttes av griske nyhetskanaler!

Be for de som styrer
Hvorfor ikke skrive et brev til politikere fra din kommune og ditt fylke, og takke for jobben de gjør. Det betyr ikke at du er enig med dem i alt, og frisk debatt skal vi ha, men det vil oppmuntre dem og skape et positivt “forventningspress”. Noe av det Bibelen sier veldig klart, er at vi skal be for de som styrer og regjerer. Bønn er en positiv kraft som forandrer mennesker og situasjoner. La dine politikere få vite at du ber for dem!

Reklamer

Barak Obama

Barak Obama ble USAs nye president, den 44. i rekken i denne verdens mektigste nasjon. Det er skyhøye forventninger til denne mannen, ikke bare i USA, men faktisk over hele verden. Han budskap om ”change” – forandring – har gått hjem i en tid da mennesker overalt leter etter framtid og håp. Hans karismatiske personlighet, enorme talegaver og nesten profetiske stil har gjort at han har inntatt det hvite hus på en unik bølge av medgang, støtte og beundring.

Budskap om forandring
Barak Obamas budskap er forandring. Og det behøves i vår verden og i vår tid. I begynnelsen av valgkampen kom han med lite politisk innhold, men etter hvert har han blitt mer konkret og snakket inn i menneskenes situasjon om sin politikk og deres framtidsmuligheter under hans lederskap. Løftene er mange og forventningene skyhøye. Likevel er mange usikre på hvilke forandringer som kommer. En mann alene kan ikke forandre en nasjon og langt mindre en hel verden, og det er uunngåelig at skuffelser vil komme. Det er også sider ved Obamas politikk som det foreløpig  er grunn til å være usikker på når det kommer til grunnleggende verdier og prinsipper.

Be for den nyvalgte presidenten
Vi er spente på framtiden. Jeg betviler ikke Barak Obamas forsetter og ønsker om å forandre Amerika og verden til det bedre. Han må få tid til å bevise hvem han er og hva han står for. Et samlet Amerika bør støtte ham, og en samlet verden ta åpent imot ham.
Som kristne har vi også en forpliktelse til å be for ham. Bibelen oppfordrer oss til å be for de som leder nasjoner, og som leder for verdens stormakt nummer en bør Obama være på vår daglige bønneliste. Vi håper det blir gode år med Barak Obama som president i USA.
Det fortjener verden!

Evangelierevulosjon

Norge har et enormt behov for evangeliet – de gode nyhetene! En nyhet er noe som har skjedd. Det er dårlige nyheter hver dag, men evangeliet er gode nyheter. Evangeliet er den største av alle nyheter, og det handler om det viktigste som har skjedd i verdenshistorien. Dette er vår hovedoppgave, å presentere evangeliet for hver kvinne og mann i vårt land. Mange har sagt nei til kirker og menigheter, men ikke til Jesus! Jeg tror på en ny tid for evangeliet i vårt land! Menigheten er Jesus i denne verden, og vi må forstå hva vår hovedoppgave er! Vi er ikke til for oss selv, men for verden!”

Evangelierevolusjon
Jeg har ofte sagt, at hvis Norge skal tilbake til Gud, må evangeliet tilbake til Norge! Vi trenger rett og slett en “evangelierevolusjon”. Vi må forstå evangeliet hvis vi skal gi det til andre. Alle religioner handler om hva vi må gjøre for å bli godtatt av Gud, men Jesus har gjort alt ferdig for oss gjennom sin død og oppstandelse. Alle religioner forsøker å få Gud til å gjøre noe, men Jesus har gjort alt. For mange handler kristendommen om å gjøre eller fortjene, og det er helt misforstått. Evangelist Peter Youngren sa i Karisma Celebration: “Jeg vil heller ha ett menneske i menigheten som tror på det Jesus gjorde, enn en million som ber Gud om å gjøre noe”. Troen på evangeliet har kraft til å forandre mennesker!

Nytt fokus
Vi behøver et nytt fokus på Jesus og evangeliet, og ikke minst villighet til å gå nye veier for å nå vårt land med evangeliet. Hvis det blir førsteprioritet i alle kirker og menigheter – og i alle kristnes liv, ja, da står vi foran en evangelierevolusjon som kan forandre hele vårt land!

Tro på ekteskapet

Ekteskapet mellom mann og kvinne har vært og bør fortsatt være en bærebjelke i vårt samfunn. Ekteskapet er den rette og beste samlivsform mellom to mennesker – mann og kvinne. Gode og slitesterke ekteskap og familier bygger nasjonen.

Skillsmissens mulighet
Det ser ut til at mange ikke lenger har tro på at det går an å holde sammen livet ut, og “kalkulerer” med skilsmissens mulighet. Dessverre blir dette også mer og mer vanlig innen kirke og menighet. Jeg vil advare mot den økende tendens som vi ser til å bruke skilsmisse som “løsning” på samlivsproblemer.
Tankegangen i vår vestlige verden er hele tiden å finne “lettvinte” løsninger. Hvis noe ikke fungerer, må man bare finne en annen utvei. Mange er utro mot sin ektefelle fordi man møtte en forståelsesfull og kjærlig person som kom i ens vei. Men gresset er som regel ikke grønnere på andre siden av gjerdet. Mange som har vært igjennom skilsmisser kan fortelle at dette ikke var en enkel og god løsning. Det kan være utfordrende å leve sammen, men prisen for skilsmisse er stort sett mye høyere. Man har valgt en ektefelle, og det er mulig, i de aller fleste tilfeller, å leve sammen i troskap – livet ut! men det være en realisme i forhold til at et godt ekteskap er noe man bygger, og det koster noe for begge parter. Samlivet er fullt av utfordringer, men når viljen til å leve sammen finnes, kan selv store vanskeligheter overvinnes.

Tro på ekteskapet
Jeg skriver ikke dette for å fordømme de som det har gått i stykker for, verken før ekteskapet eller i ekteskapet. Gud er en nådig Gud, og Bibelen har et budskap om forsoning og gjenopprettelse på de ulike områder i livet. Jeg ønsker ikke å bagatilissere eller legge stein til byrden for de som har vært igjennom en vond skilsmisse. Det finns dessverre tilfeller hvor det ble umulig å fortsette samlivet. Men selv om det kan ligge en forståelig forklaring bak enkelt tilfeller, forandrer ikke det Guds gode vilje. At kjente predikanter og ledere har blitt skilt er heller ingen unnskyldning eller godkjennelse av skilsmisse. Selv når eksemplene svikter, står Guds ord fast! Og det er nåde for alle!
Det viktigste er å gi den unge generasjonen som står i startgropen i livet de rette idealer og den hjelp de trenger til å bygge rett i livet. Her må ikke minst menighetene inn på en mye sterkere måte med undervisning og veiledning til unge par.
Troen på det livslange monogame ekteskapet må gjenvinnes i vårt land, ikke minst for den oppvoksende generasjonens skyld!

Fokus på Jesus

Vi er veldig oppatt av at Gud må gjøre noe. Derfor ber vi om at Gud må gripe inn i våre personlige situasjoner, og med tanke på land og folk roper vi til Gud om at han må gripe inn og sende vekkelse. Selvsagt er det mange situasjoner hvor vi behøver å se Guds forvandlende kraft. Likevel blir det ofte mye mas og strev, og lite tro og hvile! Hvis vi bare ba litt mer, trodde litt mer og gjorde litt mer, vil det bryte gjennom, og hele tiden føler vi at det er rett rundt hjørnet. Vi oppfører oss som om Gud er langt borte, enda han er nær ved. Lovsang og bønn handler om å få Gud til å komme og gjøre noe, i stedet for å takke for det han har gjort. Det blir nesten som om vi med vår innsats må forandre Gud slik at han blir villig til å gjøre noe. Men Bibelens budskap er at Gud har gjort alt det som må gjøres – en gang for alle! Med andre ord, gjort er gjort!

Blikket festet på Jesus
I Efeserbrevets første kapittel kan vi lese om hvordan Paulus ba for menigheten. Man kunne tenke at han ba om at de måtte få mer kraft, være mer ivrige, vinne flere for Gud, og oppleve større ting. Men egentlig ber han bare om en eneste ting, at de må få se klarere hvem Jesus er og hva han har gjort på korset. Her tror jeg vi rører ved kjernen. Vi trenger et fornyet fokus på hva Jesus har gjort for oss. Det forløser takk og tilbedelse, bønn og tro, renhet og hellighet, og kraft til liv og tjeneste. Når menighetens forkynnelse og lovsang slutter å handle om alt det vi må gjøre og i stedet handler om det Jesus har gjort, kommer det forløsning og respons fra hjertene. Vår forståelse av kristenliv, menighetsliv og tjeneste blir totalt forandret når vi baserer det 100 % på det som Jesus har gjort. Den enkle troskapen og kjærligheten til Jesus blir drivkraften i våre liv. Da skal vi også få se at det vi har bedt om og lengtet etter blir en virkelighet.