Straffer Gud Haiti?

I forbindelse med den ufattelige tragedien på Haiti siterer avisen “Vårt Land” den tidligere presidentkandidaten, Pat Robertsen. Han sier ifølge Vårt Land: “Noe skjedde for lenge siden i Haiti, og folk vil kanskje ikke snakke om det”.Han hender at haitierne, som en gang var under hælen til Frankrike, kom sammen og inngikk en avtale med djevelen om han hjalp dem å bli fri: “Vi skal tjene deg om du får oss fri fra franskmennene. Det er sant. Og så sa djevelen at det var en avtale”, sa Robertson på sitt program «The 700 Club» onsdag.Han sammenlignet Haiti med nabolandet Den Dominikanske republikk, som han sa er velstående, full av feriesteder osv. “I Haiti er det desperat fattigdom. Samme øya. De trenger å vende seg til Gud”, sa han videre. Så langt “Vårt Land”.

Feil forkynnelse og feil teologi
Jeg blir opprørt når jeg hører slik forkynnelse og slike uttalelser om dom og ødeleggelse. Når man sier at årsaken til jordskjelv og terror skyldes at nasjonene ikke følger Gud, indikerer det at det er Gud som sender dette som en straff. Jeg tror dette er feil forkynnelse og teologi. Vi lever ikke i den gamle pakt da Gud straffer nasjoner eller mennesker etter deres synder. Hvis Gud skulle straffe alle nasjoner eller mennesker for deres synder, ville hele verden gå under akkurat nå.

Haiti er ikke et nytt Sodoma
Selvsagt har det positive konsekvenser å følge Gud, tro hans ord og følge hans prinsipper. Det har også negative konsekvenser å snu ryggen til Gud, men at Gud sitter i himmelen klar til å sende sykdom over mennesker som gjør imot hans ord, eller sende bomber og jordskjelv over nasjoner hvor det er mye synd og ugudelighet, er en helt annen “religion” enn kristen tro. Vi lever ikke i den gamle pakts tid, og det som skjedde i Sodoma og Gomorra kommer ikke til å skje igjen på samme måte i den tid vi lever. Årsaken til det er Jesu Kristi kors!

Korset forandret alt
Det skjedde noe på korset. Guds straff og vrede over synd og ugudelighet rammet Jesus, Guds sønn ble et offer for alle menneskers synd og ugudelighet. Gud er ikke sint på verken mennesker eller nasjoner. Fiendskapet er brutt, og nå forkynnes nådens evangelium som et tilbud til alle mennesker. Det betyr ikke at Gud godkjenner synd, men han har gjort noe med selv kjernen til problemet da Hans sønn ble til synd for oss og Gud forsonet hele verden med seg selv. Han holder ikke menneskenes synder opp imot oss mer, sier Bibelen.

Det kommer en dom
Det kommer en tid da Jesus skal komme tilbake og Gud skal dømme nasjonene, Inntil da skal vi be for mennesker og nasjoner, forkynne evangeliet om Jesus Kristus, og hjelpe alt vi kan overalt der det er nød. Guds plan er å frelse hele verden, og det er der vi som kristne skal hå vårt fokus!

Gud velsigne Haiti!

Kommentarer

Hei Arnfinn! Jeg liker din vinkling av katastofen på Haiti! Jesu Kristi kors er vår alles redning! Stå på, vi trenger kristenledere som deg!

AMEN Arnfinn!!!!!!  Måtte bare tabloidpressen sette bloggen din på trykk!

veldig bra Arnfinn!! glad Gud er til å stole på! liker artikkelen om Haiti!

Hei Arnfinn Først vil jeg si at jeg er helt enig med dine tre siste avsnitt i ”Straffer Gud Haiti?”. Jeg undrer meg dog spesielt over det første avsnittet, hvor du refererer til hva Vårt Land sier Pat Robertson har sagt. Jeg blir opprørt over at du ikke kan referere PR rett. Hvorfor ikke sjekket direkte med PR før du skriver et blogg innlegg mot din broder? Jeg har ikke funnet at PR sier at dette er en straffedom fra Gud.

Skal jeg finne ut hva Jesus har sagt må jeg gå til Bibelen og se hva Han har sagt. Det nytter ikke å gå til en avisredaktør og høre på hva han har sagt om Jesus, selv ikke redaktøren i VL. Det samme gjelder andre av mine brødre.

Ja – all synd tok Jesus på seg, og Jesus tok Guds straff over synden på seg. Men det er viktig å være klar over at synd er like mye synd selvom vi lever i nådetiden. Det er ikke slik at nå kan land og personer bare synde ivei for Jesus tok straffen, Gud har fått betaling. Det har sin pris å leve i synd for enkeltpersoner og nasjoner, men konsekvensene er ikke Guds straffedom, det er syndens frukt eller syndens lønn. Verden er full av fattigdom og sykdom, men Jesus tok alt dette på seg, men vi ser syndens frukt.

Takk for kommentarer. Til min venn, Thor Helge, vil jeg si:

Det er beklagelig hvis jeg ut fra sitatene i Vårt Land har tolket mer inn i Pat Robertsens uttalelse enn det han har sagt. Uansett synes jeg den type kommentar som PR gir inn i en slik katastrofe er svært uheldig, og jeg opplever at det han uttaler gir inntrykk av at dette er en type “straff” eller har sin årsak i den omtalte pakten med djevelen osv. Jeg har forstått at han senere har moderert eller nyansert sine uttalelser, og det er bra.

Hensikten med mitt stykke var å påpeke at Gud ikke straffer på denne måten, og at vi skal være forsiktige med uttalelser om dom og ødeleggelse, enten det er over nasjoner eller personer. Jeg opplever dessverre at mange kristnes tankegang rundt slike ting hører hjemme i den gamle pakt, men som du også skriver er vi ikke uenige om det.

Syns egentlig hele konseptet med kristendom er idiotisk. Tenk dere om, den eneste grunnen til at nordmenn i dag er kristne, er fordi at mange år tilbake, ble alle som ikke trodde på denne gamle aprilspøken drept. Det gamle testamentet ble egentlig bare tatt fra jødene, der “gud” ble vist som en ond jævel som sendte dem som ikke gjorde som han ville, til “helvete”.. derfor lagde de dette nye testamentet, der “gud” blir fremstilt som en snill skapning som bare ønsker oss alt godt i verden.

Husk, alle gjør tabber i livet, men siden jeg ikke tror på “gud” og jeg egentlig er en god borger, så kommer jeg til “helvete” fordi jeg ikke tror på han/hun/det.. mens dere kristne kommer til himmelen uansett hvor mange dere har drept, voldtatt og alt annet som ikke er lov, fordi hver kveld ber dere om unskyldning… patetisk nok, så tror dere fortsatt på dette her..

Pat Robertson har faktisk et poeng i det han sier, Når en hel nasjon vender Gud ryggen og dyrker bare Ondskap ved oculte og djevelske ritualer ovs. Så da gir man djevelen alle rettigheter til å gjøre det han er kommet for å gjøre, nemlig stjele ødelegge og myrde, han hater mennesker.

Vil også legge til at det er ingenting som heter den gamle pakt som om den var gått ut på dato !! Det riktige er Den evige Pakt. Og mennesker som har forbrutt seg mot den evige pakt kan komme til forsoning med Gud gjennom Jesu blod (fullkommet offer for alle synder gjort av oss mennesker).

Man må tilbake til tid der man hadde dyp anger for synden man hadde begått og at man kom til omvendelse og sannhetens erkjennelse, og man vendte om fra synden til livet og gjøre rett og rettferdighet og praktiserte det med vennlighet og kjærlighet mot hverandre.

 

Reklamer