Drillo, Israel og trusler

TV2 melder at Egil “Drillo” Olsen får trusler og stygge meldinger fra Israel-venner, og Drillo bekrefter at det tøffe ting som blir sagt imot ham. Etter min mening er dette en helt forkastelig oppførsel. Å fordømme de som fordømmer Israel er ikke i tråd med evangeliet og Jesus. Jesus tenkte vel heller i motsatt retning! Så dette kan vi bare beklage ovenfor Drillo og andre som får merke ekstreme “Israel-venners” vrede. Hvem enn disse folkene er tjener de i hvert fall ikke Israels sak.

På den annen side er det beklagelig at Egil “Drillo” Olsen engasjerer seg i en såkalt kulturboikott av Israel. Hans uttalelser i ulike sammenheng forteller også tydelig hvilken side han er på politisk, og hvor ensidig og ubalansert han oppfatter konflikten i Midt-Østen. At han bruker sin pondus og heltestatus som fotballtrener til å forfekte dette, beklager jeg. Men for all del, det er heldigvis ytringsfrihet i et demokratisk samfunn. Det gjelder også fotballtrenere, kunstnere og kulturelite.

Derfor er det også helt relvant å imøtegå Egil Olsens synspunkter med saklige argumenter, men trusler og domsord hører ikke hjemme i verken normal, saklig debattform, eller langt mindre i bibelsk og kristen oppførsel.

Reklamer

Snakk åpent om sex

Programmet Trekant er et overtramp fra NRK, og har mange slagsider. De unge som eksponeres i programmet ser neppe rekkevidden av hva de er med på, og det å bruke en 18-åring i et slikt program er i seg selv et overtramp. Seksualiteten løsrives fra kjærlighet, troskap og trygge rammer, og gjøres til en teknikk for egoisme og nytelse.

Sexopplysning er bra og nødvendig, men må settes i rett sammenheng. Når sex løsrives fra dette og blir teknikker for å oppfylle egoistiske behov, blir det galt. Jeg mener det er helt feil at landets ledende TV-kanal lanserer et slikt program som til de grader vil bygge opp under den egosentriske sexindustrien, og gi et feilaktig bilde av seksualitet.

På den annen side vil jeg si til pastorer og ungdomsledere i kristne forsamlinger: Snakk åpent om sex! Hele tiden kommer vi kristne i bakkant, og det nytter ikke i vår tid. Vi må gi god sexopplysning og sette det inn i en ramme av kjærlighet og troskap. Gud har skapt seksuallivet, ikke bare for forplantning, men også for nytelse mellom to mennesker i et forpliktende samliv. Vi må våge å ta bladet fra munnen og snakke åpent og naturlig med den unge generasjonen, uten å rødme.

Seksuallivet med all sin intimitet og alle sine følelser er ikke gitt bare for forplantning, men for å gi nytelse, velvære, tilfredsstillelse og harmoni. Noen spør hva det er lov til å gjøre i ektesengen. Det aller meste, bare det ikke overkjører den andres naturlighet, følelser, grenser eller samvittighet.

Sex må på agendaen i kristne skoler og ungdomsarbeid, og det i tidligere alder enn vi ønsker å tenke. Vi må helst komme den offentlige skolen og media i forkjøpet. Vi må undervise om sex som en gudgitt gave til mennesket, og det må settes inn inn den rammen det hører hjemme, ekteskap og troskap. Det er nødvendig å være konkret og “ikke snakke rundt grøten”.

La oss våge å snakke om sex. Den unge generasjonen fortjener å få informasjonen, ikke av NRK, men av sine foresatte og ledere i hjem og menighet.