2015 – et forventningens år

Vi har hatt adventstid og feiret jul og blitt minnet om den viktigste av alle begivenheter i verdenshistorien. Takk Gud at han ikke sendte en bombe for å ødelegge en syndig og fortapt verden, men han sendte sin sønn for å frelse. At Gud ble menneske den første julenatten er verdenshistoriens aller største nyhet! Å feire denne begivenheten må aldri begrenses til noen uker hvert år i desember!

En ny adventstid

Å skrive om advent i januar får kanskje noen til å tenke at “jeg er litt sent ute”. Tvert om. Advent betyr “komme” eller “ankomst”. Derfor finnes det også en annen adventstid i Kristi kirke på jord. Den begrenser seg ikke til en bestemt periode i året, men den har vært der siden Jesus for opp til himmelen og englene proklamerte at han skulle komme tilbake! (Apg 1:9-11) Gjennom 2000 år har det vært “advent” i den levende kristne kirke.

I min ungdom ble Jesu gjenkomst stadig forkynt med alvor og intensitet. Som tenåring tvilte jeg mange ganger på om jeg kom til å oppleve at jeg fikk “lappen” eller gifte meg siden Jesu komme var “rett for døren”. Noe av forkynnelsen gikk nok for langt og skapte mer usikkerhet og frykt enn tro og håp, men i dag er store deler av kirken er i den andre grøften. Lite eller ingenting forkynnes om Jesus komme selv om dette har tydelig plass i Bibelen. Det er faktisk avslutningen og finalen i hele boken. “Ja, jeg kommer snart“, sier Herren. “Amen. Kom, Herre Jesus“, svarer menigheten med forventing. (Åpenb. 22:17-18)

Jesu gjenkomst – verdens håp

Jesu gjenkomst er ikke et budskap om dom og ødeleggelse. For den enkelte troende er dette vårt håp. Håpet om en evig himmel. Håpet om gjensyn. Håpet om evig fred og glede. Men det stanser ikke der. Jesu gjenkomst er også håpet om fred på jord. Den dagen Jesus kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem skal det bli fred på jorden i ett tusen år.

Som kristne er vi opptatt av å arbeide for fred og forsoning, og bekjempe nød og fattigdom. Vårt land, Norge, er en positiv aktør i fredsforhandlinger og forsoningssamtaler. Alt dette er viktig og nødvendig. Men total fred på jord blir det ikke før Jesus kommer tilbake. Derfor er Jesu komme hele verdens håp.

Selvsagt er det mange meninger om endetiden og Jesu komme, og det har vært mange spekulasjoner og feilslåtte profetier. Men Guds Ord er verken ekstremt eller spekulativt. Jeg tror vi på nytt må vekke opp forventningen og håpet til Jesu gjenkomst, og gi det tilbake sin sentrale plass i Kristen forkynnelse.

I de siste dager Det er også en annen “advent” i Kristi kirke. “I de siste dager skal et skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.” Denne profetien fra Joel siterer apostelen Peter i sin pinsepreken i Jerusalem for snart 2000 år siden. (Apgj 2:17) Hvis Peter og de første apostlene levde i oppfyllelsen av dette, gjør vi det ennå mer 2000 år senere og nærmere Jesu komme. Vi skal skal ikke spekulere i datoer eller årstall verken om Jesu gjenkomst eller endens tid. Men jeg kjenner en indre “advent” eller forventning fordi Guds Ord forteller at Guds Ånd skal utøses over alle mennesker i de siste dager. Dette har pågått siden pinsedag i Jerusalem, og det øker i intensitet og styrke i vår tid. I krig er det viktig med bakkestyrker, men i moderne krigføring er resulatet helt avhengig av støtte fra luftvåpenet. Kirken har fått et tydelig oppdrag. Jesus ba os om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Vi skulle ikke gjøre det i egen kraft, men i Åndens kraft. Han lovet støtte fra “luften”, Den Hellige Ånd. Jeg er forventningsfull til hva Gud skal gjøre i denne tiden vi lever hvor evangeliet skal forkynnes over hele verden, den Hellige ånd utøses over alle folk, og mennesker høstes inn for himmelen.

Reklamer

Nyfiken på livet

En mann som har betydd mye for mitt liv er den svenske evangelisten

Erik Larsson. Erik blir født i 1907, og døde i 1996, nær 89 år gammel. Han giftet seg med en dansk kvinne og bodde store deler av livet i nærheten av København.

Første gang jeg hørte Erik Larsson var i Misjonskirken i Drammen i1968. Jeg var nyfrelst og ble veldig berørt av hans forkynnelse om den Hellige Ånds liv og kraft. Erik Larsson hadde stått i sterke vekkelser blant annet sammen med den legendariske forkynneren Frank Magns, og han var en av predikantene innen Misjonsforbundet i Skandinavia som sterkest engasjerte seg i den karismatiske bevegelsen.

Senere fikk jeg høre Erik Larsson forkynne sine sterke og radikale budskap ved sommerstevnene i Sarons Dal. Jeg glemmer aldri hans tale om “synden som drepte Jesus”, nemlig “Avundsjuka (misunnelse)”. Erik Larsson var uten tvil en sterkt støtte for Aril Edvardsen og Troens Bevis, og det var alltid en spesiell forventning i den store Sarons Dal-hallen da den radikale og frittalende evangelisten skulle tale. Det var alltid noe nytt og friskt!

Høsten 1978 flyttet Liss-Bente og jeg til Danmark for å bli pastorpar i Misjonsforbundet i Stenum ved Brønderslev. Jeg inviterte Erik Larsson til møter, og møtene samlet mye folk fra Nord-Jylland i Paviljongen i Brønderslev. Erik Larsson ble til stor hjelp og oppmuntring for oss, og på tross av stor aldersforskjell (han var over 70 og jeg var 25) vokste det fram et dypt vennskap mellom oss. Det var noe ved Erik som fanget min interesse. Han ville alltid videre, oppleve mer, se mer, samtidig som han utstrålte stabilitet og erfaring som jeg kunne dra nytte av og lære av.

Vennskapet fortsatte når vi flyttet til Stavanger. I 1987 arrangerte vi Storhelg i Zion med Erik Larsson som hovedtaler. Torsdag kveld hadde vi besøk av Suzette Hattingh som da var bønneleder hos Reinhard Bonnke. Erik Larsson ble med i torsdagens møte og hørte Suzette tale om gjennombrudd i bønn, tolket av Rolf Erik Janøy. Det var stappfullt i lokalet, og bønnebruset overgikk alt vi noen gang hadde hørt, i tungetale og på norsk. Vi ba for by, land og folk. Jeg husker at Erik Larsson, 80 år gammel, skumper meg i siden i slutten av møtet og sier: “Hvis dette er den nye vekkelsen, da vil jeg være med!”

Jeg glemmer ikke kampanjen med Erik Larsson i Karisma Senter i 1992. Det var før vi bygde “nybygget”, og vi holdt til i lokalet Bethania som i dag er revyscene “Stavangeren”. På det tidspunkt var det 55 år siden den samme Erik Larsson opplevde vekkelsestider i Stavanger sammen med evangelist Henry Johansen, og møtene den gang var også i lokalet Bethania.

Den samme Gud var fremdeles i aksjon, og vi opplevde kraftige møter. Den da 85 år gamle Erik Larsson levde ikke på minner om fortidens vekkelse, men han forkynte aktuelt og glødende.

En annen side var at Erik ikke behøvde så mye søvn. Han ville helst at vi skulle snakke sammen hele natten. På dagtid ville han ut på byen og møte folk. Sammen besøkte vi forretninger, snakket med folk, oppsøkte gamle kjente, og vi gikk i forretninger og på kafé. En dag spurte jeg ham hvorfor han kunne være slik i hans høye alder. Svaret kom raskt og jeg har aldri glemt det: “Jag er nyfiken på livet!”

Det er så lett å stivne til eller slå seg til ro. Men livet har stadig nye faser både i innhold og opplevelser. Det går an å bevare et ungt og friskt sinn og gå videre i nye tider og nye aldre. Selv gjennom livets prøvelser og tunge perioder går det an å bevare noe av nysgjerrigheten og forventningen.

Det er et stort faresignal i en menighet når nysgjerrighet og forventning forsvinner. Det samme gjelder i lederskap. Ledere som har mistet nyfikenheten eller nysgjerrigheten på livet, er ikke i stand til å omfavne det nye Gud gjør.
Det er mer å se. Det er mer å oppleve. Det er nye steder å besøke! Det
er nye folk å bli kjent med! Det er mer å erfare med Gud. Etter en natt kommer det alltid en ny dag, og Jesus har alltid noe nytt å gi rett inn i vår livssituasjon her og nå.

Jeg besøkte Erik Larsson kort tid før han døde. Han var mest opptatt av at han ville vunnet så mange flere for Jesus! Vi snakket lenge sammen, vi ba sammen, og han la sine hender på meg og profeterte over meg og om hva Gud skulle gjøre i fremtiden. Han var evangelisten og profeten til det siste.
Jeg vil si med Erik Larsson: “
Jeg er nyfiken på livet!”

La livet leve!

Det er bare å innrømme det. Kristenliv og menighetsliv er fylt av veldig mye “må, måtte, burde og skal”. Alt for mange har slitt seg ut i dette strevet. Det betyr ikke at jeg tror på ansvarsløshet. Tvert om. Ansvar og forpliktelse er en del av det å være menneske, og frihet og ansvar går hånd i hånd. Problemet er bare at når kristenlivet bygges på krav og usunn ansvarsfølelse, forsvinner gleden og energien, og i stedet for effektivitet og resultater blir det slitasje og frustrasjoner. Man blir manipulert av sin egen dårlige samvittighet på grunn av alt det man ikke gjør eller ikke får til, og motivasjonen for å tjene Gud blir feil. Det finnes en bedre vei og en sunn balanse.

Vi må gjøre mer for Gud. Når feilaktige forventninger til seg selv og andre får dominere i kristenliv og menighetsliv, forsvinner friheten, kraften og gleden. I stedet blir det fordømmelse og dårlig selvfølelse, og med det følger kritiske og negative holdninger. I stedet for å være opptatt av mennesker blir vi opptatt av hvordan mennesker ser ut og hva mennesker gjør. Det er kort sagt religionenes vesen. Hele tiden må vi gjøre mer og for å bli godtatt, og hvis vi bare gjør mer for Gud og menigheten, vil større ting skje. Sannheten er at Gud ikke er avhengig av hva vi kan gjøre for ham. I stedet vil han leve sitt liv gjennom oss! I stedet for å streve, kan vi la livet leve!

Vi må be mer
. Jeg husker godt fra ungdomsårene. Jeg ville bli en “bønnekjempe” og gjøre mye for Gud. Når predikanter talte sterkt om betydningen av bønn, gikk jeg nesten alltid fram til forbønn. Jeg hadde ofte dårlig samvittighet fordi jeg ba for lite. Etter forbønn i et slikt møte bestemte jeg meg for å be flere timer hver morgen før jeg gikk på skolen. Dessverre falt jeg alt for ofte i søvn igjen, og i stedet for mer salvelse og kraft kom fordømmelsen tilbake. Etter hvert forsto jeg at bønn ikke handlet om antall timer eller mengde ord, men om relasjon med Gud. Bønn er ikke en lovisk plikt, men en enestående mulighet! Da fikk bønnelivet og kristenlivet en helt annen dimensjon.

Vi må ha en en oppgave. Jeg tror på en visjon og en retning for menigheten, og jeg tror på lederskap. Men menigheten består av unike mennesker med ulike talenter og nådegaver, og med det et mangfold av funksjoner. I kirke og menighetsliv må ofte lederne mase på folk for å få de til å ta på seg en oppgave innen menighetens mange virkegrener. Det blir et slit å “holde hjulene i gang”. Noen ganger sier folk kanskje mer ja til oppgaver mer for å hjelpe lederne, enn for å tjene Herren. Det kan lett bli feil. Selvsagt er menigheten og arbeidet i Guds rike “et spleiselag” hvor vi alle er med og bidrar, både med tid og penger, men det handler ikke om å gjøre noe for å tilfredssttile verken mennesker eller Gud.

La livet leve. Hva med å “nullstille virksomheten” og begynne og se etter nådegaver i stedet for oppgaver? Det ville bety en stor utfordring, ikke minst for lederskapet. Mye ville bli forandret, men kanskje vi fikk se nytt engasjement og større resultater. Gud har gitt alle talenter og nådegaver. Som ledere bør vi speide etter disse og ikke bare etter folk til å fylle organisasjonsplanen i menigheten. Som personer bør vi frimodig tjene Gud, og bruke og utvikle de gaver han har gitt oss. Der ligger kilden til å tjene Herren med glede! Eller med andre ord; La livet leve!